آیا همراه نداشتن مدارک خودرو باعث انتقال آن به پارکینگ می‌شود؟

اگرچه همراه داشتن گواهینامه، کارت خودرو، بیمه و معاینه فنی برای رانندگان ضروری است؛ اما آن‌ها باید بدانند برخلاف تصور عمومی و رایج به‌همراه‌نداشتن این مدارک، دلیلی برای انتقال خودرو به پارکینگ نیست.

طبق ماده ۹ قانون تخلفات راهنمایی‌و رانندگی اگر فردی یکی از مدارک شناسایی، شناسنامه یا حتی یک کارت شناسایی معتبر، همراه خودش داشته باشد، مأموران راهنمایی‌ و رانندگی مکلف هستند بدون توقف خودرو، مدارک را دریافت و رسید ارائه دهند.

راننده خودرو می‌تواند بعد از گرفتن این مدارک، سایر مدارک را به اداره راهنمایی‌ و رانندگی ارائه دهد و مدرک شناسایی خود را مسترد کند.

البته مأموران مکلف هستند مدارکی که از راننده‌ای که ساکن شهر دیگری است را گرفته‌ اند، ظرف ۴۸ ساعت به راهنمایی‌ و رانندگی محل اقامت او ارسال کنند.

البته مجلس مقرر کرده است درصورتی‌که راننده هیچ مدرکی همراه خودش نداشته باشند، مأموران راهنمایی‌ورانندگی می‌توانند تا زمان ارائه مدارک، خودرو را توقیف کنند و درصورتی‌ که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر همراه راننده باشد مأموران موظف‌اند با گرفتن مدرک مذکور و ارائه رسید بدون توقیف وسیله نقلیه، راننده را ملزم به ارائه سایر مدارک و استرداد مدرک اخذ شده کنند.