آیا زوجه دائم متوفی در صورت ازدواج مجدد همچنان از مستمری زوج وفات یافته برخوردار می شود؟

بر اساس بند ۱ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ زوجه دائم متوفی در صورت ازدواج دائم همچنان از حقوق وظیفه یا مستمری همسر اول برخوردار می شود و ازدواج مجدد مانع از دریافت حقوق مذکور نیست.

بند ۱ ماده ۴۸ بیان می دارد: زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.
تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می‌شود.

بر اساس بند مذکور در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق و مستمری وی به زوجه بیشترین مستمری ملاک عمل خواهد بود. به بیان دیگر در صورت فوت همسر اول و همسر دوم زوجه مستمری که بیشتر است دریافت خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *