آیا دادگاه بدوی پس از انقضاء مدت تجدیدنظرخواهی هم می تواند دادنامه را اصلاح نماید یا اختیار دادگاه بدوی در مورد اصلاح دادنامه تا قبل از تجدیدنظرخواهی است؟ 

سؤال:

 آیا دادگاه بدوی پس از انقضاء مدت تجدیدنظرخواهی هم می تواند دادنامه را اصلاح نماید یا اختیار دادگاه بدوی در مورد اصلاح دادنامه تا قبل از تجدیدنظرخواهی است؟ 

نظریه ۷/۷۹۴۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۸ 

 ماده ٣٠٩ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ۴ ماده ٢٢ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب١٣٨١ ، حق درخواست اصلاح رأی را به دادگاهی داده است که رأی قطعی را صادر نموده باشد و با توجه به متن این دو ماده، تصحیح رأی در دادگاه بدوی در دو حالت ممکن است .
 اول این که درخواست اصلاح رأی قبل از تجدیدنظرخواهی صورت گرفته باشد.
 دوم این که رأی صادره به لحاظ انقضای مدت تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد، بنابراین چنانچه بعد از تجدیدنظرخواهی درخواست اصلاح رأی شده باشد، دادگاه بدوی نمی تواند دادنامه را اصلاح نماید در این صورت دادگاه تجدیدنظر چنانچه متوجه اشتباه شود ضمن صدور رأی به آن اشاره خواهد کرده و آن را اصلاح می نماید. ولی اگر به همان صورت اشتباه تأیید گردد طبق تبصره ۴ ماده ٢٢ قانون مارالذکر دادگاه تجدیدنظر باید آن را اصلاح نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *